Rekrutacja – ważne informacje!

Kandydaci do  klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia będą przyjęci po potwierdzeniu zajęć praktycznych przez pracodawców lub Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) w Chodzieży i dostarczeniu oryginału świadectwa oraz zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty. […]

Czytaj dalej