Kontakt

  • Kontakt tradycyjny

 

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
64-800 Chodzież

  tel/fax: 67-2821369, 67-2810160
  e-mail: sekretariat@szkola.hipolita.pl

uwaga – w okresie od 26.10.br. do odwołania – sekretariat czynny w godzinach: 8.00 – 15.00

  www: szkola.hipolita.pl

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą znajdującą się na Elektronicznej Platformie usług Administracji Publicznej:

  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Adres skrzynki e-PUAP:     /zsp_chodziez/SkrytkaESP

UWAGA: w celu złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego Profilu Zaufanego.

______________________________________________________________________________

Kierownik gospodarczy:
p. Andrzej Adamski, tel.: 67 28 21 369 wewn. 15, e-mail: a.adamski@szkola.hipolita.pl

 

______________________________________________________________________________

W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

p. Tomasz Więckowski, e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl,  tel.: 693-337-954