Dokumenty szkolne

Dokumenty organizacyjne:

Dokumentacja wynajmu pomieszczeń:

Dokumentacja zasad funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID:

Dokumenty do pobrania:

Rok szkolny 2023/2024 – wykaz podręczników 

Podręczniki 2023 BS I przedm. ogólne

Podręczniki 2023- SPRZEDAWCA – przedm. zawod_

Podręczniki 2023- TAPICER – przedm. zawod_

Podręczniki 2023 TECHNIKUM przedmioty ogólne

TEL-przedm. zaowd. – podr. 2023

TE-przedm.zawod. – podr. 2023

TLOG – przedm. zawod. – podr.2023

TOT – przedm. zawod. – podr. 2023

TPS – przedm.zawod. -podr.2023

TŻ- przedm. zawod. – podr.2023

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: 

Podania do wybranego typu szkoły:

Podanie-do-Technikum 2024

Podanie-do-Branżowej-Szkoły-I-stopnia 2024

Podanie do międzyoddziałowej grupy sportowej o profilu piłkarskim

Podanie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Inne wymagane dokumenty rekrutacyjne:

Zgoda rodzica grupa sportowa

Skierowanie do Sanepidu

Skierowanie na badania uczniów, kandydatów

Skierowanie na praktyczną naukę zawodu – CKZ

Skierowanie na praktyczną naukę zawodu – pracodawca

Dokumenty są również dostępne w sekretariacie szkoły.