Klasy patronackie

Dumą naszej szkoły są klasy patronackie w zawodach technik mechanik, technik ekonomista i technik elektryk, a w Branżowej Szkole I stopnia klasa w zawodzie tapicer i krawiec. Pomoc przedsiębiorców jest skierowana w stronę uczniów są to m. in. stypendia, podręczniki, nagrody konkursowe, dofinansowanie dojazdów do szkoły i na praktykę, dofinansowanie do pomocy dydaktycznych, warsztaty tematyczne, wyjazdy studyjne, i wiele innych.


Klasa Patronacka w zawodzie tapicer i krawiec – Branżowa Szkoła I stopnia

Patronat – Europol Meble Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w Podaninie


Klasa Patronacka w zawodzie technik mechanik

Patronat przedsiębiorstwa LUMAG Sp. z o.o. z Budzynia


Klasy Patronackie w zawodzie technik ekonomista
Patronat – Bank Spółdzielczy w Chodzieży


Klasy Patronackie w zawodzie technik elektryk
Patronat – Enea SA Enea Operator

Grupa Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów. Do Enei Operator należy sieć dystrybucyjna w północno-zachodniej Polsce (ok. 1/5 powierzchni kraju). Grupa zatrudnia w całej Polsce ok. 16,1 tys. Pracowników, którzy tworzą innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny. Do Grupy Enea należą dwie ważne elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec. W ramach Grupy działa również Lubelski Węgiel Bogdanka – kopalnia jest głównym dostawcą surowca do należących do Grupy elektrowni. Działalność Grupy Enea obejmuje również energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile.

Grupa Enea w liczbach:

  • 6,2 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej
  • 3 pola wydobywcze
  • 122,4 tys. km linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami
  • ok. 16,5 tys. Pracowników
  • 2,6 mln Klientów