Rada Rodziców

RADA RODZICÓW 2023/2024

Szanowni Państwo!
Dyrektor Szkoły i Rada Rodziców zwracają się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonanie wpłaty składki, która wynosi 40,00 zł na każdy rok szkolny. Pozyskiwane w ten sposób środki finansowe wracają do uczniów w różnej formie, m.in. poprzez dofinansowanie lub sfinansowanie w całości:
– imprez szkolnych o charakterze kulturalnym, oświatowym, itp.
– wycieczek, wyjazdów do kina,
– organizacji konkursów szkolnych, międzyszkolnych o zasięgu gminy, powiatu,     kraju i związane z tym wydatki,
– pomocy materialnej dla uczniów z najbiedniejszych rodzin w postaci   sfinansowania m.in. zakupu biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły,   sfinansowania kosztów imprez klasowych i szkolnych np. Studniówka,
– nagród rzeczowych lub finansowych dla uczniów wyróżniających się w nauce,   zachowaniu, pracy na rzecz szkoły, zespołów artystycznych, sportowych,
– nagród dla laureatów szkolnych konkursów przedmiotowych, sportowych i   artystycznych,
– kosztów przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia uczestników imprez   międzyszkolnych lub ponadregionalnych (rozgrywki sportowe, olimpiady   przedmiotowe, konkursy).
Z funduszy Rady Rodziców wypłaca się również „Stypendium Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży” przyznane najlepszym uczniom Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia.
Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców klasy, które zebrały 100 % składek na dany rok szkolny, uzyskują specjalna nagrodę w wysokości 300,00 zł, która jest do dyspozycji klasy.
Pragniemy zapewnić Państwa, że zebrane pieniądze wydawane są rozsądnie i zgodnie z zasadami gospodarki finansowej. Dokładne rozliczenie tej sfery działalności Rady Rodziców przedstawiono Państwu na posiedzeniu Prezydium Rady Rodziców, a więc reprezentacji wszystkich Rodziców.
Dziękując za dotychczasowe wpłaty, liczymy na kolejne …

Przewodnicząca Rady Rodziców, Dyrektor Szkoły Magdalena Woźniczka

Dane do przelewu:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 64-800 Chodzież

Nr konta: 62 8945 0002 0000 0185 2000 0010

W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko, klasę ucznia, wychowawcę. W razie niedokonania przelewu zachęcamy do wpłacania składki u wychowawcy klasy.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

Imię i nazwiskoFunkcja
Anna BudychPrzewodniczący Rady Rodziców
Ewelina RyczekZastępca Przewodniczącego
Magdalena PytlakSekretarz
Bożena ŚlefarskaSkarbnik
Paulina SzyckoCzłonek
Joanna NowakCzłonek
Robert WalczakCzłonek

 

 KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW:

Imię i nazwiskoFunkcja
Milena BejmaPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Przemysław LasotaCzłonek Komisji Rewizyjnej
Maciej OstańskiCzłonek Komisji Rewizyjnej

Preliminarz Rady Rodziców na rok szkolny 2023_2024

Regulamin Rady Rodziców na rok szkolny 2023_2024