“Najlepsze w Polsce” to my!

Nasze sukcesy Wydarzenia
30 listopada br. w Poznaniu, w sali im. Lubrańskiego w UAM w Poznaniu, Pani dyrektor Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego Magdalena Woźniczka odebrała z rąk Prezydenta Towarzystwa im. H. Cegielskiego dr. Mariana Króla Certyfikat Jakości za wysoki poziom nauczania oraz promocję postaci i działania Hipolita Cegielskiego. Szkoła kierowana przez Panią Dyrektor M. Woźniczkę ma prawo do używania tytułu ,,Najlepsze w Polsce”.

Certyfikat ten został przyznany przez Kapitułę Konkursową za bardzo wysokie wyniki z egzaminów zawodowych, wielokrotne zajmowanie czołowych miejsc w ogólnopolskich konkursach o Hipolicie Cegielskim i krzewienie idei pracy organicznej.
Jest to wielkie wyróżnienie i honor dla Naszej Szkoły znaleźć się w tak zaszczytnym gronie nagrodzonych. Wyróżnienie to jest wyrażeniem wielkiego uznania dla  wszystkich nauczycieli uczących w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego.