Ubezpieczenie młodzieży 2023/2024

I. Ubezpieczenie młodzieży – zasady:

UBEZPIECZENIE NNW 2023/2024

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem dziecka w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków proszone są o dokonanie zapłaty składki  gotówką u wychowawcy klasy.

Składka: 49 zł za 1 osobę

UWAGA – ubezpieczenie młodzieży płatne do 30 października 2023 r.

II. Dokumentacja ubezpieczenia:

Polisa OWU EDU PLUS 2023

Sposoby zgłaszania zdarzeń

Druk_zgloszenia_edu – dla dokumentacji tradycyjnej

Tabela świadczeń ZS Chodzież

Załącznik RODO

dodatkowe druki:

Lista ubezpieczonych – na 1 osobę

Lista ubezpieczonych