Najważniejszy wykres w życiu

Aktualności

Rok Edukacji Ekonomicznej może stanowić fundament dla zrozumienia podstawowych zasad funkcjonowania gospodarki. Poprzez różnorodne kursy i warsztaty, uczestnicy mogą zgłębiać tajniki ekonomii czy zarządzania finansami osobistymi. Ta inwestycja w wiedzę ekonomiczną może prowadzić do lepszego zrozumienia globalnych procesów gospodarczych oraz podejmowania bardziej świadomych decyzji finansowych w życiu codziennym. Wreszcie, Rok Edukacji Ekonomicznej może stanowić solidną podstawę dla kariery zawodowej w obszarze finansów, doradztwa czy analiz ekonomicznych. Mając to na uwadze zaprosiliśmy dzisiaj uczniów klas: ITE i IITE do udziału w webinarze “Najważniejszy wykres w życiu”. Organizatorem  tej ciekawej lekcji online była Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. W trakcie webinaru poświęconego zasadom oszczędzania i inwestowania, uczestnicy mieli okazję zgłębić kluczowe strategie zarządzania finansami osobistymi. Ponadto, podkreślono znaczenie zrozumienia ryzyka i potencjalnych korzyści z inwestycji na rynkach finansowych. W rezultacie nasi uczniowie mogli zdobyć solidne podstawy, które pomogą im efektywnie zarządzać swoimi finansami oraz budować długoterminowe strategie oszczędzania i inwestowania.

Promotorką cyklu wykładów w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej jest Pani wicedyrektor Dorota Kolasa, która przy współudziale grona pedagogicznego inspiruje naszych uczniów do pogłębiania wiedzy ekonomicznej tak przydatnej w dzisiejszym otoczeniu gospodarczym.

Fotorelacja pozwoli zorientować się w zagadnieniach prezentowanych w ramach dzisiejszego webinaru: