“Wspólnie dla bezpieczeństwa!”

Aktualności

Próbna ewakuacja w szkole jest niezwykle ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom placówki edukacyjnej. Podczas próbnej ewakuacji uczniowie oraz pracownicy szkoły mają okazję zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa i dowiedzieć się, jak postępować w przypadku sytuacji awaryjnej, takiej jak pożar lub zagrożenie. W trakcie próbnej ewakuacji uczniowie są prowadzeni przez wyznaczone trasy ewakuacyjne, a nauczyciele oraz personel szkoły dbają o zachowanie spokoju i porządku wśród uczestników. Próbne ewakuacje pozwalają szkole ocenić efektywność swojego planu awaryjnego i zidentyfikować ewentualne obszary do poprawy. Regularne przeprowadzanie próbnych ewakuacji jest kluczowym elementem zapewnienia gotowości szkoły do radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi oraz ochrony życia i zdrowia uczniów i pracowników.