Rajd musi być!

Sport

To był piękny dzień w Szkole Hipolita, a właściwie poza nią, gdyż na trasę dorocznego Rajdu, organizowanego od 20 już lat z okazji Dnia Dziecka, wybrano Jezioro Miejskie. Młodzież wraz z nauczycielkami i nauczycielami wyruszyła na wycieczkę połączoną z różnymi konkurencjami. Przyjemnie spacerowało się wspólnie z kolegami i koleżankami, gdyż pogoda sprzyjała zabawie, ale też rywalizacji sportowej. Tę wygrał zespół z klasy 3 TOT/TM, który startował w okrojonym składzie, gdyż cześć osób z klasy w tym samym czasie zdawała egzamin zawodowy. Nagrodę dla zwycięzców ufundowała Rada Rodziców, która też zakupiła poczęstunek dla wszystkich uczestników i uczestniczek Rajdu. Dziękujemy za obecność wszystkim, a zwłaszcza naszym gościom, czyli młodzieży z Warszatu Terapii Zajęciowej, która dzielnie pokonała trasę Rajdu. Specjalne podziękowania należą się panom, którzy piekli dla nas kiełbaski na grillu. Zespół Szkoły Hipolita jak zwykle na medal!

Zdjęcia potwierdzają słowa Pani wicedyrektor K. Kulczyńskiej-Śródy: