Projekt “Kino Szkoła”

Aktualności Projekty

“Kino Szkoła” to fascynujący projekt skierowany do uczniów. To nie tylko źródło rozrywki, ale także znakomita okazja do rozwoju kultury i edukacji wśród uczniów. Projekt “Kino Szkoła” ma na celu stworzenie miejsca, gdzie uczniowie i społeczność szkolna mogą cieszyć się różnorodnymi filmami, jednocześnie ucząc się i rozwijając swoje zainteresowania. Jego głównym celem jest rozwijanie kultury i zrozumienia różnorodnych aspektów świata poprzez prezentację filmów z różnych kultur i epok. Projekt “Kino Szkoła” dąży do budowania więzi w społeczności szkolnej, zachęcając uczniów, nauczycieli, ale także rodziców, do rozmów na temat prezentowanych filmów.

Wspierając interdyscyplinarny rozwój uczniów, projekt ten stawia sobie za cel integrowanie wiedzy i kreatywności poprzez medium filmowe.

Dzisiaj obejrzeliśmy polski film  “Filip”. Takie filmy pozwalają na refleksję nad wartościami, jakie kształtują naszą tożsamość, oraz nad pytaniem, jakie wybory podejmujemy, gdy jesteśmy postawieni w skrajnych sytuacjach. Wychodziliśmy z projekcji poruszeni i w głębokim zadumaniu nad przekazem filmu oraz jego znaczeniem w kontekście naszych własnych życiowych doświadczeń. Każdy z nas miał indywidualną reakcję na to, co widzieliśmy na ekranie, ale jednocześnie czuliśmy się połączeni przez wspólne doświadczenie oglądania. Film skłonił do refleksji nad naszymi własnymi wyborami i wartościami.