AKCJA “GÓRA GROSZA”

Aktualności

W dniu 18.01.2023 uczniowie klasy I C dokonali w naszej szkole podsumowania tegorocznej XX III edycji akcji: „Góra grosza”, której celem jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.

Naszym celem było uświadomienie młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Dziękujemy wszystkim klasom i nauczycielom za wsparcie tej szlachetnej akcji.

Udało się zebrać kwotę : 647 zł i 1 gr.

Beata Felcyn