Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość

Jubileusz Wydarzenia

Pod takim hasłem odbyło się 3 czerwca 2019 r. kolejne spotkanie w ramach cyklu rozmów prowadzonych z zasłużonymi dla szkoły osobami w związku ze stuleciem szkolnictwa zawodowego w Chodzieży, którego obchody trwają cały rok, a kulminacyjny punkt nastąpi 11 października 2019 r.Tym razem zaprosiliśmy  do wspomnień trzy osoby w sposób szczególny związane ze  Szkołą Hipolita.   Po pierwsze Przewodniczącą Rady Miejskiej  w Chodzieży Panią Mirosławę Kutnik – polonistkę, która pracowała w naszej szkole od 1975 r. , od 1998 r. pełniła funkcję wicedyrektora, a od 2001 r. do 2014 r. była dyrektorem Szkoły Hipolita. Po drugie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży Pana Tomasza Jagodzińskiego – absolwenta Technikum w Zespole Szkół rocznik 1997, nauczyciela przedmiotów ekonomicznych, a następnie wicedyrektora od 2007 r. do 2015r.  Po trzecie zaś  Kierownika Gospodarczego Pana Andrzeja Adamskiego – również absolwenta naszego Technikum rocznik 1997 r., który po ukończeniu szkoły pracuje u nas aż do dziś. W spotkaniu uczestniczyły również przedstawicielki Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile na czele z Panią Ewą Krupka- Zarębą– dyrektor centrum.   Wspomnień wysłuchała również gospodyni miejsca Pani Lucyna Sworowska – dyrektor Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży. Całość moderowała wicedyrektor Katarzyna Kulczyńska-Śróda. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas  technikum wraz z nauczycielkami, po to, by  wspólnie z zaproszonymi gośćmi odbyć podróż z trzema przystankami: przeszłością, teraźniejszością, przyszłością. Zaproszeni bardzo chętnie dzielili się swoimi wspomnieniami, ale też podejmowali refleksję o obecnej sytuacji w oświacie. Spotkanie przebiegało w bardzo ciepłej, serdecznej atmosferze.

K. Kulczyńska-Śróda