Zajęcia dla słuchaczy szkół zaocznych trwają!

Plan  zajęć w dniach 23-24 października oraz 6-7 listopada br.

uwaga – plan zajęć może ulec zmianie