Zajęcia dla słuchaczy szkół zaocznych trwają!

Plan do pobrania:

Plan szkoły zaocznej styczeń 2021

 

uwaga – plan zajęć może ulec zmianie