Planowany harmonogram zajęć: 1-2.2.2019, 8-9.2.2019, 15-16.2.2019, 22-23.2.2019, 1-2.3.2019, 8-9.3.2019, 15-16.3.2019, 22-23.3.2019, 29-30.3.2019, 4-5.4.2019, 12-13.4.2019, 26-27.4.2019.

Po zakończonych egzaminach semestralnych należy dostarczyć indeksy do sekretariatu szkoły.

Plan zajęć: