Stypendyści Prezesa Rady Ministrów:

 • Natalia Morańska z klasy III TE (technik ekonomista)

Stypendyści Starosty Chodzieskiego:

 • Paulina Firlej z klasy II TE (technik ekonomista)
 • Natalia Kierstein z klasy IV TE (technik ekonomista)
 • Szymon Kołodziej z klasy III TM (technik mechanik)
 • Krzysztof Kozłowski z klasy IV TŻ/TEL (technik elektryk)
 • Agnieszka Leśniewicz z klasy III E (kucharz)
 • Katarzyna Leśniewicz z klasy  III E (cukiernik)
 • Angelika Ludowicz z klasy II TE (technik ekonomista)
 • Paweł Matz z klasy III TM (technik mechanik)
 • Zofia Plewa z klasy II TE (technik ekonomista)
 • Marta Szymańska z klasy II TE (technik ekonomista)
 • Sylwia Wawrzyniak z klasy II TE (technik ekonomista)
 • Marlena Wencel z klasy III E (krawiec)
 • Paulina Ziemek z klasy II TE (technik ekonomista)

Stypendyści Dyrektora Szkoły:

 • Sandra Majchrzak z klasy III TE (technik ekonomista)
 • Agnieszka Zdralek z klasy III TŻE (technik żywienia i usług gastronomicznych)

Stypendyści Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich:

 • Paulina Firlej z klasy II TE (technik ekonomista)
 • Natalia Kierstein z klasy IV TE (technik ekonomista)
 • Marta Szymańska z klasy II TE (technik ekonomista)