Stypendyści Prezesa Rady Ministrów:

 • Natalia Morańska z klasy II TE (technik ekonomista)

Stypendyści Starosty Chodzieskiego:

 • Daniel Dźwik z klasy III D (ślusarz)
 • Marta Kowalska z klasy III D (sprzedawca)
 • Krzysztof Kozłowski z klasy III TŻ/TEL (technik elektryk)
 • Sandra Majchrzak z klasy II TE (technik ekonomista)
 • Kinga Mandelt z klasy IV TOT/TEL (technik obsługi turystycznej)
 • Paweł Matz z klasy II TM (technik mechanik)
 • Paulina Pawlak z klasy IV TOT/TEL (technik obsługi turystycznej)
 • Klaudia Wojtys z klasy III D (sprzedawca)

Stypendyści Dyrektora Szkoły:

 • Marlena Wencel z klasy II E (krawiec)
 • Agnieszka Zdralek z klasy II TŻE (technik żywienia i usług gastronomicznych)

Stypendyści Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich:

 • Natalia Kierstein z klasy III TE (technik ekonomista)
 • Marta Szymańska z klasy I TE (technik ekonomista)