Rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że Rada Rodziców Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży ustaliła wysokość składki na Radę Rodziców w wysokości 40,00 zł na cały rok szkolny 2020/2021.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Banku Spółdzielczego w Chodzieży

Dane do przelewu:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

64-800 Chodzież

Nr konta: 62 8945 0002 0000 0185 2000 0010

W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko, klasę ucznia, wychowawcę.

W razie niedokonania przelewu zachęcamy do wpłacania składki u wychowawcy klasy.

Gorąco zachęcamy do uiszczania w/w wpłat, ponieważ pieniądze te służą naszym uczniom i w różnej postaci zawsze do nich wracają. Klasa, która wpłaci 100% zobowiązania klasowego uzyskuje specjalną nagrodę pieniężną w wysokości 300,00 zł.

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2020/2021

Imię i nazwisko Funkcja
Małgorzata Jeśko-Doręgowska Przewodniczący Rady Rodziców
Iwona Michalak Zastępca Przewodniczącego
Wojciech Banasiński Sekretarz
Sylwia Młynarczyk Skarbnik
Dariusz Pijanowski Członek
Joanna Hereć Członek
Marlena Mandelt Członek

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW 2020/2021

Imię i nazwisko Funkcja
Magdalena Pytlak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Mikołaj Świątek Członek Komisji Rewizyjnej
Mariola Kasztelan Członek Komisji Rewizyjnej

 

Ramowy preliminarz Rady Rodziców na rok szkolny 2020_2021

Regulamin Rady Rodziców 2020_2021