Rok szkolny:  2019/2020

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

Kowalska Agnieszka                                – Przewodnicząca Rady Rodziców

Jeśko – Doręgowska Małgorzata          – Zastępca Przewodniczącego

Kaczmarek Magdalena                            – Sekretarz

Hereć Joanna                                            – Skarbnik

Banasiński Wojciech                                – Członek

Pijanowska Bożena                                  – Członek

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW:

Barańczak Janusz                                     – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Pianka Paweł                                             – Członek Komisji Rewizyjnej

Bartkowiak Tomasz                                 – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Dokumenty: