Prezydium Rady Rodziców:

  • Przewodnicząca: Agnieszka Kowalska
  • Zastępca przewodniczącej: Małgorzata Jeśko-Doręgowska
  • Sekretarz: Iwona Bieniek
  • Skarbnik: Joanna Hereć
  • Wojciech Banasiński
  • Magdalena Kaczmarek
  • Joanna Rakowska

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

  • Przewodnicząca: Monika Laskowska
  • Dariusz Kliszewski
  • Marlena Nazimek

Dokumenty: