Rada Rodziców

Rada Rodziców 2022/2023

Szanowni Państwo!
Dyrektor Szkoły i Rada Rodziców zwracają się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonanie wpłaty składki, która wynosi 40,00 zł na każdy rok szkolny.

Pozyskiwane w ten sposób środki finansowe wracają do uczniów w różnej formie, m.in. poprzez dofinansowanie lub sfinansowanie w całości:
* imprez szkolnych o charakterze kulturalnym, oświatowym, itp.
* wycieczek, wyjazdów do kina,
* organizacji konkursów szkolnych, międzyszkolnych o zasięgu gminy, powiatu,     kraju i związane z tym wydatki,
* pomocy materialnej dla uczniów z najbiedniejszych rodzin w postaci                   sfinansowania m.in. zakupu biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły,   sfinansowania kosztów imprez klasowych i szkolnych np. Studniówka,
* nagród rzeczowych lub finansowych dla uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu, pracy na rzecz szkoły, zespołów artystycznych, sportowych,
* nagród dla laureatów szkolnych konkursów przedmiotowych, sportowych i     artystycznych,
* kosztów przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia uczestników imprez   międzyszkolnych lub ponadregionalnych (rozgrywki sportowe, olimpiady   przedmiotowe, konkursy).
Z funduszy Rady Rodziców wypłaca się również „Stypendium Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży” przyznane najlepszym uczniom Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia.

Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców klasy, które zebrały 100 % składek na dany rok szkolny, uzyskują specjalna nagrodę w wysokości 300,00 zł, która jest do dyspozycji klasy.
Pragniemy zapewnić Państwa, że zebrane pieniądze wydawane są rozsądnie i zgodnie z zasadami gospodarki finansowej. Dokładne rozliczenie tej sfery działalności Rady Rodziców przedstawiono Państwu na posiedzeniu Prezydium Rady Rodziców, a więc reprezentacji wszystkich Rodziców.

Dziękując za dotychczasowe wpłaty, liczymy na kolejne …
Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Dyrektor Szkoły Magdalena Woźniczka

Dane do przelewu:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
64-800 Chodzież Nr konta: 62 8945 0002 0000 0185 2000 0010

W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko, klasę ucznia, wychowawcę. W razie niedokonania przelewu zachęcamy do wpłacania składki u wychowawcy klasy.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

Imię i nazwisko Funkcja
Anna Budych Przewodniczący Rady Rodziców
Ewelina Ryczek Zastępca Przewodniczącego
Barbara Cieślik Sekretarz
Bożena Ślefarska Skarbnik
Dariusz Pijanowski Członek
Magdalena Pytlak Członek
Monika Głuch Członek

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW:

Imię i nazwisko Funkcja
Marzena Rakowska Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Adam Mostaler Członek Komisji Rewizyjnej
Edyta Kliszewska Członek Komisji Rewizyjnej

Dokumenty:

Preliminarz Rady Rodziców na rok szkolny 2022_2023

Regulamin Rady Rodziców na rok szkolny 2022_2023

 

Skip to content