Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
64-800 Chodzież
tel/fax: 67-2821369, 67-2810160
e-mail: sekretariat@szkola.hipolita.pl

Kierownik gospodarczy:
tel.: 67 28 21 369 wewn. 15, w-mail: a.adamski@szkola.hipolita.pl


W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

p. Tomasz Więckowski, e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl,  tel.: 693-337-954