Dumą naszej szkoły są klasy patronackie w zawodach technik mechanik, technik ekonomista i technik elektryk, a w Branżowej Szkole I stopnia klasa w zawodzie tapicer i krawiec. Pomoc przedsiębiorców jest skierowana w stronę uczniów są to m. in. stypendia, podręczniki, nagrody konkursowe, dofinansowanie dojazdów do szkoły i na praktykę, dofinansowanie do pomocy dydaktycznych, warsztaty tematyczne, wyjazdy studyjne, i wiele innych.


Klasa Patronacka w zawodzie tapicer i krawiec – Branżowa Szkoła I stopnia

Patronat – Europol Meble Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w Podaninie


Klasa Patronacka w zawodzie technik mechanik

Patronat przedsiębiorstwa LUMAG Sp. z o.o. z Budzynia


Klasy Patronackie w zawodzie technik ekonomista
Patronat – Bank Spółdzielczy w Chodzieży


Klasy Patronackie w zawodzie technik elektryk
Patronat – Enea SA Enea Operator