Regulamin dziennik elektroniczny

Załącznik 1 Regulaminu dziennika elektronicznego – dane kontaktowe rodziców

Regulamin szkolnej poczty elektronicznej

 

Zaloguj się do e-dziennika klikając w logo poniżej lub w logo na stronie głównej

otwiera nowe okno

Przy pierwszym logowaniu postępuj zgodnie z instrukcją:

Rodzice i uczniowie logują sie w ten sam sposób:

  • rodzice używają adresu e-mail podanego w oświadczeniu,
  • uczniowie używają adresu e-mail nadanego przez szkołę.

W roku szkolnym 2020/2021 zapisy będą prowadzone w e-dzienniku i dziennikach tradycyjnych.