16 października 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert na „Zakup sprzętu audiowizualnego”

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup sprzętu audiowizualnego”


15 października 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert na „Zakup pomocy dydaktycznych”

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup pomocy dydaktycznych”


Zapytanie ofertowe z dnia 26 września 2018 r.

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu rehabilitacyjnego


Zapytanie ofertowe z dnia 25 września 2018 r.

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu audiowizualnego


Zapytanie ofertowe z dnia 24 września 2018 r.

Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych