Harmonogram zajęć w projekcie
„Nowa jakość kształcenia ogólnego w powiecie chodzieskim”