Rok szkolny 2019/2020 

Ubezpieczający: ZS im. H. Cegielskiego w Chodzieży

Ubezpieczyciel: ZBU „Gołębiewska” Sp. z o.o. Oddział w Chodzieży

Dokumentacja:

tabela świadczeń – zakres ubezpieczenia obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020

ogólne warunki ubezpieczenia /OWU EDU PLUS/, 

sposoby zgłaszania zdarzeń,

graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody,

druk zgłoszenia szkody dla zgłoszeń „papierowych”.