Ubezpieczenie młodzieży 2022/2023

I. Ubezpieczenie młodzieży – zasady:

UBEZPIECZENIE NNW 2022/2023

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem dziecka w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków proszone są o dokonanie zapłaty składki  gotówką u wychowawcy klasy.

W bieżącym roku szkolnym nie ma możliwości zapłaty przelewem.

Składka: 37 zł za 1 osobę

UWAGA – ubezpieczenie młodzieży płatne do 30 października 2022 r.

II. Dokumentacja ubezpieczenia:

Druk_zgloszenia_edu

OWU EDU PLUS od 04.04.2022r_

Sposoby zgłaszania zdarzeń

Tabela polisa NNW ZS Chodzież

Lista ubezpieczonych – na 1 osobę

Lista ubezpieczonych

załącznik RODO

Skip to content