Ubezpieczenie młodzieży 2021/2022

I. Ubezpieczenie młodzieży – zasady:

UBEZPIECZENIE NNW 2021/2022

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem dziecka w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków proszone są o dokonanie zapłaty składki na podany poniżej nr konta:

odbiorca:

InterRisk TU SA VIG

ul. Noakowskiego 22

00-668 Warszawa

nr konta:

73 1240 6960 7170 0012 5009 8021

Składka: 33 zł za 1 osobę

WAŻNE: w tytule przelewu proszę wpisać: Polisa nr EDU-A/P 098021 imię, nazwisko ucznia

Potwierdzenie zapłaty proszę przesłać do wychowawcy poprzez e-dziennik, e-mailem lub dostarczyć osobiście.

 

UWAGA – ubezpieczenie młodzieży płatne do 31 października 2021 r.

 

 

 

II. Dokumentacja:

Druk_zgloszenia_edu

Owu_edu_plus_2020_od_01.06.2020 NNW

PDiO_OWU_EDU_2021_sz.preexisting_szpital

Sposoby zgłaszania zdarzeń

Tabela ZS Chodzież

Załącznik RODO

Skip to content