I. Ubezpieczenie młodzieży – zasady:

UBEZPIECZENIE NNW 2020/2021

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem dziecka w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków proszone są o dokonanie zapłaty składki na podany poniżej nr konta:

InterRisk TU SA VIG

ul. Noakowskiego 22

00-668 Warszawa

94 1240 6960 7170 0012 5007 9019

Składka: 31 zł za 1 osobę

W tytule proszę wpisać:

Polisa nr EDU-A/P 079019 imię, nazwisko ucznia…………………………

 

Potwierdzenie zapłaty proszę przesłać na adres e-mail: sekretariat@szkola.hipolita.pl

lub dostarczyć osobiście do szkoły.

Termin dokonywania wpłat: do 23.10.br

 

II. Dokumentacja:

Sposoby zgłaszania zdarzeń

Graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody

Druk_zgloszenia_edu

Tabela świadczeń – ZS Chodzież