Wybierz Szkołę Hipolita!

Wybór szkoły to ważny krok w przyszłość. Już dziś zapraszamy do nas!  Zdobywaj zawód wśród zawodowców.

Możesz wybrać  5-letnie technikum lub 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Dodatkowo możesz uzupełnić wykształcenie w branżowej szkole II stopnia.

Wybierając technikum możesz zdobyć zawód, średnie wykształcenie i maturę.

Jeśli wybierzesz branżową szkołę I stopnia, zdobywasz zawód, ucząc się teorii w szkole,  a praktyki  u pracodawcy lub w Centrum Kształcenia Zawodowego.

 

Musisz dobrze przemyśleć, w jakim zawodzie widzisz siebie w przyszłości i wybrać z naszej oferty to, co najbardziej Ci odpowiada.

W 5-letnim  technikum (po szkole podstawowej) kształcimy w zawodach:

*technik organizacji turystyki (rozszerzony program nauczania – geografia, języki obce: angielski, niemiecki)

*technik ekonomista (rozszerzony program nauczania – matematyka, języki obce: angielski, niemiecki)

*technik pojazdów samochodowych (rozszerzony program nauczania – matematyka, języki obce: angielski, niemiecki)

*technik elektryk (rozszerzony program nauczania – matematyka, języki obce: angielski, niemiecki)

*technik logistyk (rozszerzony program nauczania – język angielski, języki obce: angielski, niemiecki)

*technik  żywienia i usług gastronomicznych (rozszerzony program nauczania – biologia, języki obce: angielski, rosyjski)

 

W 3-letniej branżowej szkole I stopnia kształcimy w zawodach:

tapicer, stolarz, sprzedawca, kucharz, piekarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, ślusarz, operator obrabiarek skrawających i innych (języki obce: angielski, niemiecki).

 

Proponujemy również utworzenie międzyoddziałowej grupy dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania sportowe w zakresie piłki nożnej.

 

Istnieje  również możliwość nauki dla dorosłych w 2-letniej branżowej szkole II stopnia. W ramach kształcenia można zdobyć tytuł technika (język obcy: angielski lub niemiecki).

W ofercie szkoły znajdzie się również propozycja dla dorosłych, chcących zdobyć nowy zawód w ramach szkoły policealnej (w zależności od zainteresowania kandydatów: technik administracji, technik bihp, opiekun osoby starszej, język obcy: angielski)) lub maturę w liceum (język obcy: angielski).

 

Szczegółowa dokumentacja rekrutacji:

Wewnątrzszkolne zasady rekrutacji 2021_2022

Rekrutacja – kryteria 2021_2022 – punkty

Terminy przyjęć do Technikum i Branżowej szkoły I stopnia

Terminy przyjęć 2021- 22 wersja z wykazem olimpiad i konkursów

Rekrutacja – uczniowie zaoczni i kursy 2021-22

 

Dokumenty do pobrania:

podanie do Branżowej Szkoły I stopnia:  podanie do BSI

podanie do Technikum:  podanie do technikum

podanie do szkoły dla dorosłych:  podanie-zaoczne

skierowanie na praktyczną naukę zawodu do CKZ:  skierowanie CKZ

skierowanie na praktyczną naukę zawodu do pracodawcy: skierowanie -pracodawca

 

dokumenty są również dostępne w sekretariacie szkoły

Zapraszamy do Srebrnej Szkoły! Hipolit ma moc! Przejdź na dobrą stronę!