Dyrektor ZS podaje do wiadomości zasady funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID: