Dyrektor ZS podaje do wiadomości:

Procedurę bezpieczeństwa dotyczącą  zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

 

Procedura bezpieczeństwa podczas COVID

lub bezpośrednio do pobrania:  Procedura bezpieczeństwa podczas COVID