Rok szkolny 2020/2021                                                                      

Kalendarz imprez i uroczystości został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 28  sierpnia 2020 r. Jest on propozycją działań, która będzie na bieżąco modyfikowana w zależności od sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem.

 

Lp. Uroczystości, imprezy, akcje               Odpowiedzialny Termin Uwagi
             1. Spotkanie z uczniami klas pierwszych. Katarzyna Chlasta,

wychowawcy klas pierwszych

 

31 sierpnia 2020 r.

(poniedziałek)

godzina 12:00

             2. Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021 wychowawcy wszystkich klas 1.09. 2020r. (wtorek)

godzina 9:00 i 10:00

             3. Narodowe Czytanie 2020   – „Balladyna” Juliusza Słowackiego zespół polonistek i bibliotekarek  wrzesień 2020 r.
             4. Spotkanie Rady Pedagogicznej z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Konferencja wyborcza Rady Rodziców.

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami.

wychowawcy klas, pedagog, psycholog, Beata Felcyn, Katarzyna Kulczyńska-Śróda   17 września 2020 r.
             5. Dzień Edukacji Narodowej – ślubowanie uczniów klas I, wręczenie „Hipolitów”, Dzień Patrona Beata Felcyn, Maria Sawicka, Andrzej Skawiński,  wych. klas I , K. Śróda  13 października 2020 r.
             6. Światowy Dzień Turystyki Agata Stempin, Przemysław Nowak, Joanna Łapacz, wych. klas  turystycznych październik 2020 r.
             7. Uroczystość ku czci Ofiar Gór Morzewskich poczet sztandarowy, delegacja uczniów, Katarzyna Śróda  7 listopad 2020 r.
             8. Spotkanie z pracodawcami  Anna Nylec  9 listopada 2020 r.

 

             9. Uroczysty apel z okazji 102. rocznicy odzyskania niepodległości Maria Sawicka, Marek Fifer, Andrzej Skawiński  listopad 2020 r.

 

         10. Powiatowe Prezentacje Edukacyjne Anna Nylec, Katarzyna Śróda, zespół do spraw promocji październik- listopad 2020 r.
         11. Uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie opłatkowe pracowników szkoły Księża- katecheci,  wychowawcy klas 22 grudnia 2020 r.

 

         12. Studniówka wychowawcy klas maturalnych  luty  2021 r.

 

         13. Spotkanie wychowawców klas z rodzicami. Podanie rodzicom wyników nauczania za pierwszy semestr 2020/2021 wychowawcy klas, K. Śróda 14  stycznia 2021r.

 

 

         14. Dzień Bezpiecznego Internetu Małgorzata Szałata, Maria Ławska luty 2021 r.
         15. Miesiąc i Dzień Języka Ojczystego polonistki luty 2021r.
         16. Rekolekcje wielkopostne Księża- katecheci okres Wielkiego Postu
         17. Żołnierze niezłomni” Maria Sawicka, Marek Fifer marzec 2021 r.
         18. Szkolny Dzień Matematyki nauczyciele matematyki marzec 2021 r.
         19. „Drzwi Otwarte” . Spotkanie wychowawców klas maturalnych z rodzicami , spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami wychowawcy klas maturalnych, wszyscy pozostali nauczyciela  18 marca 2021r.
         20. Akcje i wystawy promujące czytelnictwo, zwłaszcza twórczość K.K. Baczyńskiego w 100.rocznicę urodzin poety Małgorzata Szałata, Maria Ławska cały rok
         21. Pierwszy Dzień Wiosny/Dzień Języków Obcych nauczyciele języków obcych, wychowawcy klas, Beata Felcyn, nauczyciele wf, samorząd uczniowski 21 marca 2021
         22. Festiwal Nauk Przyrodniczych.

Dzień Nauk Przyrodniczych

Aneta Niedźwiecka, Lidia Francuzik, Arleta Flitta, Małgorzata Biniecka, Agata Stempin, Katarzyna Chyży, II semestr
         23. Akcja „Żonkile” we współpracy z muzeum Polin Małgorzata Szałata, Maria Ławska kwiecień 2021 r.
         24. Uroczystość wręczenia świadectw absolwentom szkół średnich Joanna Łapacz, wychowawcy klas,  30 kwietnia 2021 r.

 

         25. Majowe Święta 1- 2- 3 Maja nauczyciele historii: Marek Fifer, bibliotekarki (gablota)  kwiecień-maj 2021 r.
         26. Spotkanie  z rodzicami. wychowawcy klas, K. Śróda 20 maja 2021 r.

(czwartek)

         27. Święto Sportu Szkolnego – rajd Nauczyciele wychowania fizycznego:  Katarzyna Chyży, Małgorzata Lisiecka, Piotr Kruszka, Sergiusz Grabowski, Dariusz Łach, Maciej Jęsiek, Mariusz Laskowski 1 czerwca  2021 r.

 

         28. Uroczystość wręczenia świadectw uczniom wychowawcy klas,  Joanna Łapacz, Beata Felcyn 25 czerwca 2021 r.

 

 
 

Olimpiady i konkursy przedmiotowe

 

1. Konkurs wiedzy o Hipolicie Cegielskim dla klas I Maria Sawicka październik 2020 r.

 

2. Olimpiada Ekologiczna Północnej Wielkopolski Małgorzata Buczkowska- Biniecka październik 2020 r.
3. Konkurs BHP Anna Nylec I semestr
4. Dzień Techniki w Pile zawodowcy wrzesień/październik 2020
5. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Alicja Kupka, nauczycielki przedmiotów ekonomicznych listopad 2020r.
6. Konkurs motoryzacyjny  Krzysztof Szymański I i II semestr
7. Światowy Dzień Walki z AIDS, szkolny konkurs wiedzy o AIDS Maria Nawrocka, Katarzyna Chyży, Beata Felcyn grudzień 2020 r.
8. Ogólnopolska Olimpiada Statystyczna  Magdalena Woźniczka I semestr
9. Konkurs recytatorski  dla uczniów szkół podstaw. Dorota Boeske marzec 2021r.
10. Olimpiada Przedsiębiorczości I semestr
11. „Najlepszy w zawodzie sprzedawca” Joanna Jaremba, Lucyna Grabowska marzec 2021 r.
12. Konkurs nauk przyrodniczych Aneta Niedźwiecka, Lidia Francuzik,  Katarzyna Chyży, Maria Nawrocka II semestr
13. Konkurs „Eureka Lidia Francuzik, Katarzyna Chyży I semestr
14. Festiwal Nauki i Sztuki w Poznaniu n-ele chemii , biologii i fizyki kwiecień 2021 r.
15. Konkurs języka niemieckiego Sylwia Migdalczyk,  Magdalena Ratajczak, Maciej Jęsiek  II semestr
16. Konkurs „Łamigłówki Ekonomiczne” nauczyciele przedmiotów ekonomicznych II semestr
17. Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości Alicja Kupka II semestr
18. Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Magdalena Woźniczka I semestr
19. Szkolny konkurs języka rosyjskiego Hanna Mikołajewska, Beata Felcyn II semestr
20. Szkolny konkurs j. ang. dla BS I Aneta Niedźwiecka II semestr
21. Szkolny Dzień Języków Obcych nauczyciele języków obcych I semestr
22. Konkurs języka angielskiego dla szkół średnich Joanna Białczyk, Anna Kulak, Henryk Matraszek II semestr
23. „Kangur” konkurs matematyczny  Lucyna Grabowska kwiecień 2021 r.
24. Szkolny konkurs matematyczny.

Eliminacje do konkursu międzypowiatowego.

nauczyciele matematyki II semestr
25. Mistrzostwa szkoły w:

–     piłce nożnej

–          piłce koszykowej dziewcząt i chłopców

–          piłce siatkowej dziewcząt i chłopców

–          piłka ręczna chłopców

nauczyciele wychowania fizycznego cały rok
26. Event klubów partnerskich RKS Raków Częstochowa, CHKS „Polonia” Chodzież i ZS Hipolita Cegielskigo
27. Zawody sportowe w powiatowe, rejonowe, wojewódzkie w oparciu o kalendarz SZS Wielkopolska nauczyciele wychowania fizycznego cały rok
28. Bieg Grzymalitów nauczyciele wychowania fizycznego maj 2021 r.
29. Współzawodnictwo szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego Samorząd Uczniowski i nauczyciele wychowania fizycznego cały rok,

wg harmonogramu szkół

30. Konkurs z przepisów ruchu drogowego Lucyna Grabowska luty/marzec 2021
31. Konkurs ekonomiczny Alicja Kupka II semestr
32. Konkurs wiedzy motoryzacyjnej Krzysztof Szymański terminy ustalone z zewnątrz
36. Olimpiada Wiedzy o Turystyce Przemysław Nowak, Agata Stempin, Joanna Łapacz I i II semestr
37. Szkolny Konkurs Wiedzy o Sporcie Katarzyna Chyży, Sergiusz Grabowski maj 2021 r.
38. Szkolny Konkurs turystyczny „Podróże po Polsce”  Przemysław Nowak II semestr

 

 

 

Kalendarz imprez i uroczystości został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 28  sierpnia 2020 r. Jest on propozycją działań, która będzie na bieżąco modyfikowana w zależności od sytuacji epidemicznej związanej z korona wirusem.