Uwaga – w związku z sytuacją w kraju, nasz kalendarz na rok szkolny 2019/2020 jest, niestety, w dużej części nieaktualny. Szkoła Hipolita miała obowiązek dostosować się w okresie stanu epidemicznego do ustaleń MEN.   Przepraszamy.

 

Lp. Uroczystości, imprezy, akcje               Odpowiedzialny Termin
              1. Spotkanie z uczniami klas pierwszych. Katarzyna Chlasta,

wychowawcy klas pierwszych

 

29 sierpnia 2019 r.

(czwartek)

godzina 12:00

              2. Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020 wychowawcy wszystkich klas 2.09. 2019r. (poniedziałek)

godzina 9:00

              3. „Noc Zawodowców” w Zespole Szkół w Ratajach z  udziałem Szkoły Hipolita Anna Nylec i zespół do spraw promocji 4.09.2019 r.

(środa)

              4. Narodowe Czytanie 2019 –Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie zespół polonistek i bibliotekarek 11 września 2019 r.
              5. Chodzieski Piknik Naukowy „FALE” nauczyciele nauk przyrodniczych 15.09.2019 r.

(niedziela)

              6. Spotkanie Rady Pedagogicznej z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Konferencja wyborcza Rady Rodziców.

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami.

wychowawcy klas, pedagog, psycholog, Beata Felcyn, Katarzyna Kulczyńska-Śróda  26 września 2019 r. (czwartek)
              7. Dzień Edukacji Narodowej – ślubowanie uczniów klas I, wręczenie „Hipolitów”, Dzień Patrona Beata Felcyn, Maria Sawicka, Jarosław Kazyszka, wych. klas I ,                K. Śróda 9 października 2019 r.
              8. Uroczyste obchody 100-lecia szkolnictwa zawodowego w powiecie chodzieskim Anna Nylec, Katarzyna Kulczyńska-Śróda oraz nauczyciele zawodowcy 11 października 2019 r.

(piątek)

              9. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej Katarzyna Kulczyńska-Śróda, wychowawcy klas cały rok

 

          10. Światowy Dzień Turystyki Małgorzata Lehmann, Agata Stempin, Przemysław Nowak, Joanna Łapacz, wych. klas  turystycznych październik 2019 r.
          11. Uroczystość ku czci Ofiar Gór Morzewskich poczet sztandarowy, delegacja uczniów, Katarzyna Śróda  7 listopad 2019 r.
          12. Spotkanie z pracodawcami  Anna Nylec  4 listopada 2019 r.

 

          13. Uroczysty apel z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości Maria Sawicka, Marek Fifer, Andrzej Skawiński 8 listopada 2019 r.

(piątek)

          14. Powiatowe Prezentacje Edukacyjne Anna Nylec, Katarzyna Śróda, zespół do spraw promocji październik- listopad 2019 r.
          15. Szkolny Dzień Czytania / Lekcje Czytania

 

polonistki, Małgorzata Szałata, Maria Ławska, październik-listopad 2019 r.
          16. Impreza integracyjna we współpracy ze stowarzyszeniem  „Bioderko” K. Śróda, pedagog, nauczyciele wych.fiz. 15 listopada 2019 r.
          17. Spotkanie wychowawców wszystkich klas

z rodzicami

wychowawcy klas  21 listopada 2019 r.

(czwartek)

          18. Uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie opłatkowe pracowników szkoły Księża- katecheci,  wychowawcy klas 20 grudnia 2019 r.

(piątek)

          19. Studniówka wychowawcy klas maturalnych 11 stycznia  2020 r.

(piątek)

          20. Spotkanie wychowawców klas z rodzicami. Podanie rodzicom wyników nauczania za pierwszy semestr 2019/2020 wychowawcy klas, K. Śróda 16 stycznia 2020 r.

(czwartek)

 

          21. Dzień Bezpiecznego Internetu Małgorzata Szałata, Maria Ławska luty 2020 r.
          22. Miesiąc i Dzień Języka Ojczystego polonistki luty 2020 r.
          23. Spotkania z ciekawymi postaciami świata kultury, polityki, gospodarki itd. Beata Felcyn, Małgorzata Szałata, Maria Ławska, cały rok
          24. Rekolekcje wielkopostne Księża- katecheci okres Wielkiego Postu
          25. Żołnierze niezłomni” Maria Sawicka, Marek Fifer marzec 2020 r.
          26. Szkolny Dzień Matematyki nauczyciele matematyki marzec 2020 r.
          27. „Drzwi Otwarte” . Spotkanie wychowawców klas maturalnych z rodzicami , spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami wychowawcy klas maturalnych, wszyscy pozostali nauczyciela 21 marca 2020  r.

(czwartek)

          28. Akcje i wystawy promujące czytelnictwo Małgorzata Szałata, Maria Ławska cały rok
          29. Pierwszy Dzień Wiosny/Dzień Języków Obcych nauczyciele języków obcych, wychowawcy klas, Beata Felcyn, nauczyciele wf, samorząd uczniowski 21 marca 2020 r.

(czwartek)

          30. Festiwal Nauk Przyrodniczych.

Dzień Nauk Przyrodniczych

Aneta Niedźwiecka, Lidia Kaleńczuk, Arleta Flitta, Małgorzata Biniecka, Agata Stempin, Katarzyna Chyży, Małgorzata Lehmann II semestr
          31. Akcja „Żonkile” we współpracy z muzeum Polin Małgorzata Szałata, Maria Ławska kwiecień 2020 r.
          32. Uroczystość wręczenia świadectw absolwentom szkół średnich wychowawcy klas, Małgorzata Jurczyk, Katarzyna Olejniczak 24 kwietnia 2020 r.

(piątek)

 

          33. Majowe Święta 1- 2- 3 Maja nauczyciele historii: Marek Fifer, bibliotekarki (gablota)  kwiecień-maj 2020 r.
          34. Spotkanie  z rodzicami. wychowawcy klas, K. Śróda 21 maja 2020 r.

(czwartek)

          35. Święto Sportu Szkolnego – rajd Nauczyciele wychowania fizycznego:  Katarzyna Chyży, Małgorzata Lisiecka, Piotr Kruszka, Sergiusz Grabowski, Dariusz Łach, Maciej Jęsiek, Mariusz Laskowski 1 czerwca  2020 r.

(poniedziałek)

          36. Uroczystość wręczenia świadectw uczniom wychowawcy klas,  Joanna Łapacz, Beata Felcyn 26 czerwca 2020 r.

(piątek), godz.9:00 i 11:00