Harmonogram zajęć dodatkowych dla uczniów  Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży na miesiąc luty 2020 r.

W ramach realizowanego przez Powiat Chodzieski projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim”

 do pobrania