Klasa Zawód Wychowawca Termin

praktyki zawodowej

II TPSg technik pojazdów samochodowych Maciej Jęsiek 04.05.2021 r. – 31.05.2021 r.
II TELg technik elektryk Sergiusz Grabowski 04.05.2021 r. – 31.05.2021 r.
III TE technik ekonomista Alicja Kupka 01.03.2021 r. – 26.03.2021 r.
III TOT technik obsługi turystycznej Przemysław Nowak 01.03.2021 r. – 26.03.2021 r.
III TŻ technik żywienia i usług gastronomicznych Beata Felcyn 01.03.2021 r. – 26.03.2021 r.
II TEg technik ekonomista Joanna Białczyk 04.05.2021 r. – 31.05.2021 r.
II TOTg technik organizacji turystyki Barbara Rudzińska 04.05.2021 r. – 31.05.2021 r.
II LOGg technik logistyk Anna Kulak 04.05.2021 r. – 31.05.2021 r.

Terminy praktyk zawodowych mogą ulec zmianie.