Klasa Zawód Wychowawca Termin

praktyki zawodowej

II TEL/TPS technik pojazdów samochodowych Izabela Żurek 10.02.2020 – 06.03.2020
technik elektryk
II TE technik ekonomista Alicja Kupka 11.05.2020-05.06.2020
II TOT technik obsługi turystycznej Przemysław Nowak 11.05.2020-05.06.2020
II TŻ technik żywienia i usług gastronomicznych Beata Felcyn 11.05.2020-05.06.2020

uwaga – terminy praktyk zawodowych mogą ulec zmianie