Dyrektor Lucyna Sworowska

 • poniedziałek od 900 do 1600
 • wtorek od 800 do 1400
 • środa od 900 do 1400
 • czwartek od 1000 do 1400
 • piątek od 800 do 1400

Wicedyrektor  Katarzyna Kulczyńska-Śróda

 • poniedziałek od 800 do 1500
 • wtorek od  800 do 930  oraz  od 11. 30 do 15.00
 • środa od 1130 do 15.00
 • czwartek od 1130 do 1600
 • piątek od 1330 do 1500

Wicedyrektor Magdalena Woźniczka

 • poniedziałek od 800 do 1130 oraz od 14 20 do 1500
 • wtorek od 800 do 1030 oraz od 1330 do 1500
 • środa od 1100 do 1230  oraz od 1500 do 1700
 • czwartek od 800 do 940  oraz od 1330 do 1500
 • piątek od 800 do 850  oraz od 945 do 1400

 

Kierownik szkolenia praktycznego Anna Nylec

 • poniedziałek od 900 do 1500
 • wtorek od 1130 do 1400 oraz 1500 do 1800
 • środa od 1130 do 1500
 • czwartek: kontrola w zakładach pracy
 • piątek od 10 30 do 1500

Pedagog szkolny Katarzyna Chlasta

 • poniedziałek od 900 do 1200
 • wtorek od 1o00 do 1500
 • środa od 900 do 1400
 • czwartek od 900 do 1300
 • piątek od 900 do 1400

Psycholog szkolny Magdalena Przygoda

 • poniedziałek od 715 do 1515
 • wtorek  od 745 do 1030
 • środa od 1200 do 1630
 • czwartek —————
 • piątek ——————

Dyżury – pomoc psychologiczna – dyżury stacjonarne w okresie zdalnego nauczania

 

Biblioteka czynna w godzinach:

         poniedziałek od 7.45 do 16.00
         wtorek od 7.45 do 16.00
         środa od 7.45 do 16.00
         czwartek od 7.45 do 16.00
         piątek od 7.45 do 15.00

Świetlica szkolna czynna w godzinach:

         poniedziałek od 900 do 1130
od 1230 do 1330
         wtorek od 800 do 1100
         środa od 900 do 1030
         czwartek od 900 do 1400
         piątek