W Szkole Hipolita wręczono dziś medale  Labor Omnia Vincit, przyznawane przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego osobom zaangażowanym w krzewienie idei pracy organicznej.