Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
64-800 Chodzież
tel/fax: 67-2821369, 67-2810160
e-mail: zsp_chodziez@wp.pl


W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
p. Beata Lewandowska, e-mail: biuro@iodopila.pl