WYNAJEM KUCHNI W SZKOLE

Aktualności

UWAGA! Z DNIEM 10.03.2023 OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE!

Dyrektor Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży poszukuje podmiotu gospodarczego, który będzie zainteresowany najmem istniejącej kuchni szkolnej na prowadzenie lokalu gastronomicznego. Lokal usytuowany jest na parterze budynku położonego w Chodzieży przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, na działkach nr 1732/2 i 1732/8, w centrum miasta, (blisko dworców PKP i PKS).

Powierzchnia lokalu użytkowego wynosi 158,66 m², w tym 121,46 m2 kuchnia + 37,20 m² jadalnia. Wejście do lokalu znajduje się na ścianie wschodniej budynku i prowadzi przez klatkę schodową, z której korzystają również lokatorzy mieszkań. Lokal składa się z 12. pomieszczeń kuchennych, tj. kuchnia właściwa, obieralnia, wydawalnia, zmywalnia, magazyn z ogrzewaczem wody, magazyn na żywność, magazyn na lodówki, pomieszczenie na opakowania zwrotne, biuro, pomieszczenie socjalne, łazienka, korytarz oraz wydzielona jadalnia. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wentylacyjną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Stan techniczny lokalu jest dobry. Do jadalni prowadzą oddzielne drzwi (wejście dla klientów) od strony placu apelowego. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku. W sąsiedztwie lokalu znajdują się pawilony handlowe i lokale mieszkalne. Czynsz najmu wynosi 2.379,90 zł brutto na miesiąc. Najemca będzie ponosił koszty podatku od nieruchomości i inne ciężary wynikające z umowy najmu.
Czynsz będzie płatny co miesiąc, z góry, na podstawie faktury VAT, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Oprócz czynszu najmu Najemca zobowiązany jest do pokrywania pełnych opłat związanych z eksploatacją przedmiotu najmu tj.:
a) zużycie wody i odprowadzenie ścieków – wg podlicznika;
b) ogrzewanie lokalu: metraż lokalu pomnożony przez aktualną stawkę za ogrzewanie wprowadzoną zarządzeniem Dyrektora Szkoły;
c) zużycie energii elektrycznej – wg podlicznika;
d) ponadto Najemca zobowiązany będzie do podpisania umowy na gospodarowanie odpadami komunalnymi (wywóz śmieci).
Sprawę prowadzi kierownik gospodarczy tel. 672810160, sekretariat@szkola.hipolita.pl
-ZAPRASZAMY

Poniżej kopia pisma Dyrektora szkoły – do pobrania:

Wynajem kuchni w szkole – informacje