Lekcja historii pieśnią opisana

Aktualności
W dniu 19.09.2023, w sali widowiskowej Chodzieskiego Domu Kultury, klasy: III TLog i IV TOT/TM wraz z opiekunami: Panem Andrzejem Skawińskim i Panią Magdaleną Grabianowską wzięli udział w koncercie patriotycznym zorganizowanym przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i kresów Południowo- Wschodnich oddział w Pile, a także Chodzieskie Stowarzyszenie Patriotyczne i Chodzieski Dom Kultury pt. „II wojna światowa – exodus ludności polskiej – lekcja historii pieśnią opisana”. Nowatorski przekaz spektaklu według scenariusza i w reżyserii Mirosława Kowzana został przedstawiony przez Pana Grzegorza Podwójnego. Zarys historii wprowadził młodzież i zebraną widownię w chwilę ogromnej zadumy i wzruszenia.
Dziękujemy za piękny przekaz lekcji historii.
Popatrzmy na zdjęcia z tego wydarzenia: