Lista uczniów przyjętych do klas I Szkoły Hipolita

Poniżej przedstawiamy listy uczniów przyjętych do klas pierwszych Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia wg stanu na dzień 2 sierpnia 2022 r. Sprawdź czy jesteś na liście!

Technik elektryk – lista

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej w zawodzie technik logistyk A

Lista klasy technik logistyk B

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technik Pojazdów Samochodowych

Technik Organizacji Turystyki

Technik Ekonomista

listy przyjętych do Branżowej Szkoły I stopnia

Uwaga! 

Spotkanie uczniów klas I z dyrekcją i wychowawcami odbędzie się w dniu 31 sierpnia br. o godz. 10.00. Zapraszamy!

Skip to content