„KinoSzkoła”  Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej w Szkole Hipolita

Projekty

15 grudnia 2022 r.  uczennice i uczniowie technikum obejrzeli już trzeci film w ramach projektu, który realizujemy z powodzeniem od października. Włoski obraz  pt. „Mój brat ściga dinozaury”  bardzo nam się podobał, podobnie jak obejrzane w poprzednich miesiącach filmy „Poufne lekcje perskiego” czy „Sonata”.

Projekty filmowe w Szkole Hipolita to już tradycja, która trwa, z przerwą spowodowaną pandemią, już od 8 lat. Obecnie realizowany projekt  „KinoSzkoła” polega na wspólnym oglądaniu najnowszych filmów dotyczących ważnych problemów współczesności takich jak niepełnosprawność, uzależnienia, Internet i wiele innych. Każdy seans jest poprzedzony prelekcją w sali kinowej, a kończy się dyskusją w salach lekcyjnych. Nauczycielki i nauczyciele otrzymują scenariusze zajęć i propozycje zadań do wykonania przez młodzież. Do kina chodzimy raz w miesiącu. Projekt jest realizowany we współpracy z Chodzieskim Domem Kultury, a jego koordynatorem jest Pan Krzysztof Kubacki – kierownik kina. W Szkole Hipolita za realizację projektu odpowiada Pani Katarzyna Kulczyńska-Śróda – wicedyrektor.

Wszyscy bardzo lubimy ten projekt, bo wspólne oglądanie i omawianie filmów rozwija zarówno młodzież, jak i grono pedagogiczne. Jest płaszczyzną wymiany myśli i wrażeń. Bardzo nas integruje.

KKŚ