Zdalna wywiadówka za I semestr 2020/2021

W przyszłym tygodniu, czyli od 25 do 29 stycznia 2021 r. wychowawcy powiadomią rodziców uczniów o ich wynikach uzyskanych za I semestr. Informacje zostaną podane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Nie wszyscy rodzice korzystają z  e-dziennika, dlatego w razie potrzeby wychowawcy w inny dostępny sposób podadzą Państwu oceny semestralne dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content