Zajęcia praktyczne w czasie ferii szkolnych

Dyrektor Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży informuje, że w trakcie ferii szkolnych  młodociani pracownicy odbywają zajęcia praktyczne u pracodawcy zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy (art.205 Urlop wypoczynkowy młodocianego pracownika).

Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem prawa uczniowie klas pierwszych uzyskują z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych, w związku z czym pracodawca może na wniosek ucznia, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych (w tym przypadku ferii zimowych).

Młodociani pracownicy klas drugich i trzecich w okresie ferii zimowych powinni realizować zajęcia praktyczne u pracodawcy. Ewentualny urlop wypoczynkowy uzyskują w porozumieniu z pracodawcą.

 

 

 

Skip to content