Warsztaty edukacyjne ARS

W dniu 7 czerwca 2021 r odbyły się warsztaty edukacyjne pod hasłem ” ARS, czyli jak dbać o miłość?” W spotkaniu uczestniczyło 51 uczniów

z klas : I TOT, I TLOG i I B. Celem spotkania było zapobieganie zachowaniom ryzykownym, związanym z używaniem substancji  psychoaktywnych. Młodzież aktywnie uczestnicząc w warsztatach miała okazję wypowiedzieć się na temat skutków uzależnienia od alkoholu, nikotyny i narkotyków.  Centralnym tematem warsztatów był wpływ używania substancji psychoaktywnych na ludzką miłość.
Te zachowania w ramach zajęć zbadaliśmy pod kątem ich wpływu na życie, zdrowie i relacje osób. Uczniowie z klasy III TOT: Angelika Kubit i Adam Szymański, którzy byli współprowadzącymi spotkanie,  zadawali swoim rówieśnikom pytania na temat ryzykownych zachowań i ich wpływu na miłość. Młodzież omawiała na forum swoje prezentacje na ten temat. Warsztaty przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze.
Nasza fotorelacja:
(Zestaw zdjęć w formie zmieniających się slajdów. Młodzież uczestniczy w warsztatach)
Beata Felcyn, Katarzyna Chlasta.
Skip to content