Uwaga Maturzyści! Zmiany w egzaminie maturalnym 2021

Poniżej przedstawiamy zmiany w egzaminie maturalnym w 2021 r.

  • matura tylko pisemna;
  • część ustna egzaminu z języka polskiego i języka obcego nie jest obowiązkowa, mogą do niej przystąpić osoby, którym wynik jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół wyższych za granicą;
  • obowiązują wymagania egzaminacyjne, a nie podstawa programowa- można je znaleźć w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. na stronie MEiN  oraz w aneksach do informatorów maturalnych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ;
  • nie jest obowiązkowe przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym, ale jest  możliwe jego zdawanie z maksymalnie 6 przedmiotów, w zależności od wymagań wyższych uczelni ;
  • obowiązkowe jest zdawanie pisemnie trzech przedmiotów:

1) język polski:

-czas trwania 170 minut;

-maksymalna liczba punktów do zdobycia: 70 , w tym 20 za część 1, czyli tzw. czytanie ze zrozumieniem (12-15 zadań głównie otwartych, opartych na dwóch tekstach)               oraz 50 punktów za wypracowanie;

trzy tematy do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego; jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową , drugi temat rozprawki z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych;

obowiązujące lektury/teksty kultury:

Bogurodzica; pieśni, treny, psalm Jana Kochanowskiego, Dziady, cz. III, Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Lalka Bolesława Prusa, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, wybrane opowiadanie Bruno Schulza, Ferdydurke Witolda Gombrowicza, wiersze wybranych poetów i inne utwory wybrane przez nauczyciela, wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów, homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) – nagranie telewizyjne.

 

2) matematyka:

-czas trwania 170 minut;

-ograniczony zakres wymagań, np. dotyczących funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących  brył obrotowych i wymagań dotyczących ostrosłupów z etapu szkoły średniej;

-maksymalna liczba punktów do zdobycia 45 ( 5 punktów mniej w latach ubiegłych), w tym 28 punktów za zadania zamknięte i 17 punktów – zadania otwarte ( liczba zadań otwartych 7 (w latach ubiegłych 9).

 

3) język obcy:

– czas trwania 120 minut;

-oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ)- A2 + (B1 w zakresie rozumienia  ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych);

-za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym 40 za zadania zamknięte, 10 za zadania otwarte.

 

Bardzo prosimy o  zapoznanie się ze zmianami i przemyślenie swoich wyborów,

ponieważ  do 7 lutego 2021 r.

należy złożyć ostateczną wersję deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Formularz znajduje się w załączniku. Można go będzie odebrać także w szkole, po egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Wypełniony druk trzeba podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły, który jest czynny każdego dnia od 8:00 do 15:00.

Do pobrania:

deklaracja maturalna

 

oraz  powyższe informacje w pliku:  Matura 2021- zmiany

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content