Informacje dla uczniów klas pierwszych

Informacje dla uczniów przyjętych do BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA i TECHNIKUM:

uczniowie klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia będą przyjęci po potwierdzeniu zajęć praktycznych przez pracodawców lub Centrum Kształcenia Praktycznego (CKZ) w Chodzieży i dostarczeniu oryginału świadectwa.

UCZNIOWIE PRZYJĘCI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA, KTÓRZY MAJĄ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W CKZ PROSZENI SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ DO SEKRETARIATU W CELU ODBIORU SKIEROWAŃ NA BADANIA LEKARSKIE DO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W PILE. BRAK BADAŃ LEKARSKICH BĘDZIE SKUTKOWAĆ ZAWIESZENIEM UCZNIA W REALIZACJI OBOWIĄZKU NAUKI

Spotkanie klas pierwszych odbędzie się 31 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00

UCZNIOWIE PRZYJĘCI DO TECHNIKUM PROSZENI SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ DO SEKRETARIATU W CELU ODBIORU SKIEROWAŃ NA BADANIA LEKARSKIE DO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W PILE.

BRAK BADAŃ LEKARSKICH BĘDZIE SKUTKOWAĆ ZAWIESZENIEM UCZNIA W REALIZACJI OBOWIĄZKU NAUKI.

Spotkanie klas pierwszych odbędzie się 31 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00

Zapraszamy!

 

Skip to content