Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

OKE w Poznaniu przypomina, że w 2021 r. do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

a) nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,
b) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.
Aby przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym Absolwent, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.), składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314). Egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny (nie jest liczony jako kolejne przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu).
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/677/m_7_2314.pdf (deklaracja na egzamin poprawkowy)
Skip to content