Zdalne nauczanie w Szkole Hipolita

Szanowni Rodzice!

Od 25 marca wprowadzamy zdalne nauczanie, zgodnie z rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z tym Szkoła określiła zasady prowadzenia zdalnych zajęć dydaktycznych:
– nauczyciele realizują podstawę programową,
– prowadzą zajęcie dydaktyczne w sposób zdalny wg obowiązującego dotychczas planu lekcji (z wyłączeniem zajęć z wychowawcą),
– zajęcia dydaktyczne odbywają się przy wykorzystaniu usługi internetowej Microsoft Teams, do której uczniowie otrzymali już loginy i hasła,
– uczniowie w usłudze Teams mogą się logować na komputerach, laptopach, tabletach lub telefonach,
– uczniowie mogą pobrać na sprzęt mobilny aplikację Microsoft Teams,
– w celu uzyskania informacji o postępach uczniów w nauce Rodzice mogą kontaktować się z wychowawcą klasy,
– w przypadku, gdy uczeń nie ma możliwości pracy zdalnej przy użyciu w/w narzędzi proszę o poinformowanie wychowawcy klasy lub sekretariat Szkoły, telefonicznie 672810160 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@szkola.hipolita.pl .

Szanowni Państwo, nauczanie zdalne realizowane będzie z rozwagą i zachowaniem zasad bhp.

Dziękujemy za zrozumienie tej trudnej sytuacji.

Dyrektor Szkoły
Lucyna Sworowska

——————————————————————————————————————————–

Z myślą o Was udostępniamy w menu stronę  Nauczanie zdalneTu będziemy na bieżąco publikować istotne informacje, materiały, zadania i prace do wykonania w okresie kwarantanny. Nie mamy ferii! Nauka trwa dalej!

Prosimy wybrać z menu obok stronę Nauczanie zdalne lub po prostu kliknąć w zamieszczony tam obrazek.

Od 25 marca nauczanie zdalne będzie się odbywało za pośrednictwem szkolnej platformy e-learningowej, do której uzyskacie dostęp po zalogowaniu się  do systemu. Loginy i hasła dostarczają właśnie Wychowawcy.

 

Jesteśmy z Wami!  Nauczyciele Szkoły Hipolita