Zdalne nauczanie od 26 października

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Od 26 października 2020 r. wprowadzamy ponownie zdalne nauczanie w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży,  zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z tym Szkoła określiła zasady prowadzenia zdalnych zajęć dydaktycznych:

  • nauczyciele realizują podstawę programową,
  • prowadzą zajęcie dydaktyczne w sposób zdalny według planu lekcji aktualizowanego na bieżąco,
  • zajęcia dydaktyczne odbywają się przy wykorzystaniu usługi internetowej Microsoft Teams, do której uczniowie  otrzymali już loginy i hasła,
  • uczniowie w usłudze Teams mogą się logować na komputerach, laptopach, tabletach i telefonach,
  • uczniowie mogą pobrać na sprzęt mobilny aplikację Microsoft Teams,
  •  w celu uzyskania informacji o postępach uczniów w nauce Rodzice mogą kontaktować się z wychowawcą klasy, za pomocą dziennika elektronicznego lub w innej ustalonej formie.
  • w przypadku, gdy uczeń nie ma możliwości pracy zdalnej przy użyciu w/w narzędzi proszę o poinformowanie    wychowawcy klasy lub sekretariatu Szkoły, telefonicznie 672810160 lub za pomocą poczty elektronicznej:       sekretariat@szkola.hipolita.pl

Nauczanie zdalne realizowane będzie z rozwagą i zachowaniem zasad bhp, dlatego skracamy lekcje do 30 minut.

Dziękujemy za zrozumienie tej trudnej sytuacji. Prosimy o współpracę ze Szkołą tak, aby nauczanie zdalne przyniosło oczekiwane efekty.

Dyrektor Szkoły

Lucyna Sworowska

 

 

 

Skip to content