Zakończenie Powstania Wielkopolskiego

W ramach cyklu „Poznać historię”  21 lutego  Szkolne Koło HistΕryczne przygotowało spotkanie dotyczące zakończenia walk w lutym 1919 roku na terenie Wielkopolski. Naszymi gośćmi byli członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło w Chodzieży.  Uczestnicy spotkania poznali przebieg konferencji pokojowej obradującej w Paryżu, wystąpienie Romana Dmowskiego przed Radą Dziesięciu i moment zakończenia walk potwierdzony rozejmem w Trewirze, który na prawie rok podzielił powiat chodzieski na dwie części. Podkomisje kontrolne tak zwanej granicy trewirskiej na terenie powiatu chodzieskiego mieściły się w po stronie niemieckiej w Chodzieży, a po stronie polskiej w Budzyniu, gdzie urzędował starosta chodzieski Zbigniew Jerzykowski. W dalszej części poznawania historii przedstawiono akcję rewindykacji północnej Wielkopolski i wkroczenie do Chodzieży w poniedziałek 19 stycznia 1920 roku wojsk polskich dowodzonych przez majora Wojtkielewicza, a także zdjęcia z uroczystego poświęcenia sztandaru dla 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich, ufundowanego przez mieszkańców Chodzieży 1 marca 1920 r.

Spotkanie przygotowali i poprowadzili uczniowie klasy pierwszej TL/TLOGg – Weronika, Kacper i Maciej z pomocą nauczycieli – Pani Beaty Felcyn oraz Panów Andrzeja Skawińskiego i Marka Fifera.