Wiersze, które zachwyciły…

To już dziewiętnaste spotkanie z poezją u Hipolita, które przeszło do historii. 9 marca w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego odbył się kolejny, Powiatowy Konkurs Recytatorski pod nazwą  „Wiersz, który mnie zachwycił…”, przeznaczony dla uczniów najstarszych klas szkół podstawowych w powiecie. Patronat nad nim sprawuje Starosta Chodzieski. Cieszy fakt, że słowo poetyckie niezmiennie cieszy się popularnością wśród młodych ludzi, którzy w tekstach różnych epok odnajdują bliskie sobie emocje. W tegorocznych zmaganiach udział wzięli uczniowie ze szkół chodzieskich: SP nr 3 i SSP im. św. Barbary oraz powiatu: SP w Budzyniu, SP w Radwankach, i ZSP w Stróżewie. Jury w składzie: Dorota Boeske, Maria Ławska i Justyna Belter wyłoniła zwycięzców; zostali nimi: Franciszek Chraplak- I miejsce( SP w Radwankach), Filip Górzny- II miejsce (SSP im. św. Barbary), Izabela Dajczak- III miejsce ( SP w Budzyniu).

Wyróżnienia przyznano:  Honoracie Jaworskiej oraz Jagodzie Piaskiewicz (SP w Radwankach), AnnieRogackiej (SSP im. św. Barbary), Aleksandrze Sell (SP w Budzyniu).
Gratulujemy Laureatom i ich Opiekunom; wszystkich chętnych zapraszamy za rok!

Organizatorzy