Ważna informacja dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

Od 29 czerwca br. przywrócone zostają zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Uczniowie, odbywający praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przypominamy jednocześnie, że podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy,  zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

 

Anna Nylec – kierownik szkolenia praktycznego