W Szkole Hipolita odśpiewano hymn Polski

Zachęceni do udziału w ogólnopolskiej akcji  “Szkoła do hymnu”, w przeddzień Święta
Niepodległości, uczniowie wraz z nauczycielami odśpiewali wspólnie “Mazurka Dąbrowskiego”,
łącząc się zdalnie poprzez aplikację TEAMS. Zrobili to uczniowie klas technikum i branżowej szkoły I stopnia wraz ze swoimi wychowawcami i polonistkami,  m.in.  z p. Dorotą Kolasą, p. Katarzyną Chyży oraz p. Katarzyną Kulczyńską-Śródą.  Oprócz wspólnego śpiewu na lekcjach języka polskiego omówiono tekst hymnu, zwracając uwagę na jego walory stylistyczne oraz nawiązania historyczne, a także na archaizmy.  Wspólnie doszliśmy do wniosku, że nasz hymn narodowy poprzez swoją dynamikę daje śpiewającym nadzieję na lepsze jutro.

 

 

 

 

Skip to content