ÓSMOKLASISTO! ZOSTAŃ UCZNIEM SZKOŁY HIPOLITA

Wybór szkoły to ważny krok w przyszłość. Żadna pandemia  go nie powstrzyma. Dlatego już dziś zapraszamy do nas. Zdobywaj zawód wśród zawodowców.

Możesz wybrać  5-letnie technikum lub 3-letnią branżową szkołę I stopnia.

Wybierając technikum możesz zdobyć zawód, średnie wykształcenie i maturę.

Jeśli wybierzesz branżową szkołę I stopnia, zdobywasz zawód, ucząc się teorii w szkole,  a praktyki  u pracodawcy lub w Centrum Kształcenia Zawodowego.

Musisz dobrze przemyśleć, w jakim zawodzie widzisz się w przyszłości i wybrać z naszej oferty to, co najbardziej Ci odpowiada.

W 5-letnim  technikum  kształcimy w zawodach:

*technik żywienia i usług gastronomicznych

*technik organizacji turystyki

*technik ekonomista

*technik pojazdów samochodowych

*technik mechanik

*technik elektryk

*technik logistyk

W 3-letniej branżowej szkole I stopnia kształcimy w zawodach:

tapicer, stolarz, sprzedawca, kucharz, piekarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, ślusarz, operator obrabiarek skrawających i innych.

W najbliższym czasie będziemy prezentować poszczególne zawody na naszej stronie internetowej i na Facebooku. Obserwuj nas, by dobrze wybrać!